Voorstelling ORSO

Voor sommigen onder u is het zeker overbodig, maar voor anderen dan misschien weer niet. In elk geval nemen we heel graag de moeite om u de ouderraad van het secundair onderwijs, kortweg ORSO voor te stellen. We vertellen u wie we zijn en hoe de ouderraad wordt samengesteld. We geven een gezicht aan het bestuur. We lichten u onze visie en onze missie toe en verduidelijken waarvoor we staan.

Wie zijn we ?

ORSO is een team enthousiaste en geëngageerde ouders die het beste voor hebben met onze kinderen en met onze school ! We tellen dit jaar een veertigtal actieve leden en daar zijn we terecht fier op. Want al deze mensen zetten zich voor, tijdens en na hun dagtaak vrijwillig in om het collegeleven zo aangenaam, leerrijk en sfeervol mogelijk te maken.

Waar staan we voor ?

ORSO wil vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit een onmisbare partner zijn voor directie, leerkrachten en ouders. In de eerste plaats willen we de communicatie tussen school en ouders bevorderen. Daarom willen we herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders, leerkrachten en directie.
De ouderraad ontvangt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de ouderraad geïnformeerd over wat er leeft onder de leerkrachten, personeel en directie en kan ze dit uitdragen naar de ouders. In de ouderraad denken we ook als ouders mee over allerlei zaken die op school spelen. We willen meedenken, participeren, een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school, een adviserend klankbord aanbieden.
Tenslotte nemen we ook de taak op ons om activiteiten te organiseren die bepaalde aspecten van de werking van de school financieel kunnen steunen en er tegelijkertijd voor zorgen dat mensen elkaar beter leren kennen en zich thuis voelen op onze school. ORSO wil dus het participatief klimaat op school stimuleren door:

  • Te informeren en te communiceren over het schoolgebeuren
  • Inspraak van ouders in het schoolbeleid in goede banen te leiden
  • Ontmoetingsactiviteiten te organiseren
  • De school te ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden.

ORSO is een feitelijke vereniging en beschikt niet over een BTW nummer.
Ons bankrekeningnummer is IBAN BE08 7330 1472 2913 – BIC KREDBEBB

Statuten ORSO