Kalender

Overzicht van de geplande algemene vergaderingen en de verschillende activiteiten die ORSO in de loop van het schooljaar organiseert, al dan niet in samenwerking met het college:

Vrijdag 1 september 2023

Eerste schooldag: ouderraad deelt ijsjes uit aan alle leerlingen

Donderdag 28 september 2023 

Lezing: Puberbrein in stressvolle tijden
Gastspreker: Peter Adriaenssens

Info en/of inschrijven? Klik hier

Oktober 2023 Ouderraad infovergadering
Thema’s: welzijn op school – praktische info – vragen van ouders