Kalender

Overzicht van de geplande algemene vergaderingen en de verschillende activiteiten die ORSO in de loop van het schooljaar organiseert, al dan niet in samenwerking met het college:

13 oktober 2022 ouderraad infovergadering