Kalender

Overzicht van de geplande algemene vergaderingen en de verschillende activiteiten die ORSO in de loop van het schooljaar organiseert, al dan niet in samenwerking met het college:

27 oktober 2022 ouderraad infovergadering
31 januari 2023 Lezing: Gezond Schermgebruik 
gastspreker: Matthias Dewilde van GameChangers
16 februari 2023 ouderraad