Beste ouders,

Allereerst onze beste wensen voor dit nieuwe jaar.

Als ouderraad willen we ook in 2021 de brug vormen tussen u en de school en de schoolervaring van onze kinderen verbeteren door financiële ondersteuning te bieden bij projecten die buiten het normale schoolbudget vallen.

We danken dan ook iedereen die in dit moeilijke jaar zijn steentje heeft bijgedragen.  Uw gift is dit jaar onze enige bron van inkomsten omdat de Covid-maatregelen de organisatie van onze andere activiteiten onmogelijk heeft gemaakt.  Geen collegecross, geen Orso Quiz.

We wachten nu op concrete voorstellen van de school rond projecten waarin we de school financieel kunnen ondersteunen ten voordele van onze kinderen.

Onze eerste ouderraad van dit jaar is gepland op dinsdag 2 februari.  

Op de agenda staan alvast de resultaten van de schoolenquête, vanzelfsprekend ook nog steeds de Covid-problematiek en de impact op de school en we plannen ook een brainstormsessie hoe we met de ouderraad het welzijn van de leerlingen in deze moeilijke tijden kunnen ondersteunen.

Mocht u hieromtrent ideeën hebben of nog iets willen toevoegen aan de agenda? 

Neem zeker contact met ons op via deze link of via smartschool co-accounts – ouderraad.

 

Of we deze ouderraad fysiek of digitaal organiseren zal afhangen van de maatregelen die van toepassing zullen zijn in februari. Info en een uitnodiging hieromtrent wordt u nog gestuurd.

Blijf gezond & zorg goed voor elkaar!

ORSO – ouderraad secundair

Gisele, Christy, Martine, Frank, Jan, Peter en Rudi